Kuristaminen – Unien Merkitys Ja Symboliikka


Tukehtuminen unessa on yleinen unen näky. Tätä unta ei pidä jättää huomiotta, koska se paljastaa usein voimakkaan tunnedraaman, joka on kehittymässä sisälläsi.

Tällä unella voi olla monia eri merkityksiä, mutta se on usein varoitusmerkki asioista, jotka meidän pitäisi käsitellä mahdollisimman pian.

Joissakin tapauksissa ihmiset eivät välttämättä edes tiedä heitä vaivaavista asioista, ja ne voivat paljastua vain alitajunnan varoituksista, usein uniemme kautta.

Seuraavassa on muutamia yleisimpiä merkityksiä unesta, jossa uneksii tukehtumisesta:

Pelko Ja Huoli

Uni kuristamisesta paljastaa usein pelkoja ja huolia, jotka saattavat vaivata sinua viime aikoina.

Jos olet nähnyt tällaisia unia viime aikoina, on viisasta selvittää pelkojesi tai huoliesi juuret ja yrittää käsitellä niitä.

Negatiivisuuden Hukkuminen

Unet tukahduttamisesta paljastavat usein, että olet viime aikoina ollut negatiivisuuden vallassa ja tunnet olevasi sen tukahduttama.

On mahdollista, että alitajuntasi lähettää sinulle näitä unia saadakseen sinut tajuamaan, kuinka onneton olet, ja muistuttamaan sinua siitä, että on aika päästä eroon keräämästäsi negatiivisesta energiasta, koska se vahingoittaa sinua.

Tunne, että nykyiset elämäntilanteesi rajoittavat sinua.

Monissa tapauksissa unelmoimme siitä, että joku tukahduttaa meidät silloin, kun tunnemme itsemme hukutetuiksi ja rajoitetuiksi jonkin nykyisen elämäntilanteen vuoksi.

Nämä olosuhteet voivat olla nykyinen avioliittomme, ystäväpiirimme tai sosiaalinen piirimme, vanhempamme, puolisomme, lapsemme, työ- tai taloudellinen tilanteemme jne.

Saatamme tuntea, ettemme voi tehdä mitään muuttaaksemme näitä olosuhteita, ja siksi saatamme tuntea, että ne tukahduttavat meidät.

Kiire Ja Liian Monet Velvoitteet Hukuttavat Sinut

Kun elämme hektistä ja kiireistä elämäntapaa, tuntuu usein siltä, että velvollisuudet tukahduttavat meidät.

Joskus tämä tunnetila paljastuu meille uniemme kautta, kun näemme unta, että joku tukahduttaa meitä, mutta todellisuudessa meitä tukahduttavat velvollisuutemme; näin alitajuntamme yleensä varoittaa meitä hidastamaan vauhtia ja ottamaan aikaa levätä.

Itsesi Estäminen Joillakin Toimilla Tai Ajatuksilla

sonhar com estrangulamento 1

Joissakin tapauksissa meillä on joitakin toiveita ja tavoitteita, mutta ne eivät tunnu koskaan toteutuvan, emmekä tiedä miksi.

Näissä tapauksissa käy usein niin, että me itse estämme nämä toiveet ja tavoitteet ajatuksillamme ja teoillamme, ja teemme sen tahattomasti ja tiedostamattamme.

Saatamme esimerkiksi toivoa saavamme jotakin, mutta käyttäydymme ikään kuin emme ansaitsisi sitä ja/tai toimimme ikään kuin uskoisimme, ettemme koskaan saa haluamaamme.

Tällaiset tilanteet voivat paljastua symbolisesti unen kautta, jossa näemme tukahdutettua unta, vaikka itse asiassa se, mikä on “tukahduttanut” edistyksemme, ovat omat tekomme ja uskomuksemme.

Huono Asento Unen Aikana

Näemme usein unia tukahdutuksesta, jos nukumme huonossa asennossa, jossa jokin (esimerkiksi peittomme) todella tukahduttaa meidät.

Tunteiden Tukahduttaminen

Joissakin tapauksissa tunteet jotakuta kohtaan tai johonkin asiaan liittyen saattavat hukuttaa meidät, emmekä voi ilmaista niitä avoimesti.

Saatamme tukahduttaa nämä tunteet ja tuntea, että ne tukahduttavat meidät (unissamme tukahduttava henkilö on symbolinen kuvaus näistä tukahduttamistamme tunteista).

Tunne, Että Joku Tai Jokin Painostaa

Voimme nähdä unta tukahdutuksesta, jos tunnemme jonkun tai jonkin painostavan meitä.

Saatamme tuntea, että meitä painostetaan tekemään jotakin tai olemaan tekemättä jotakin, ja kumpi tahansa on kyseessä, tunnemme, että tämä elämäntilanne kuristaa ja tukahduttaa meidät emotionaalisesti.

Vaikeudet Ilmaista Ajatuksia Ja Tunteita

Joissakin tapauksissa meillä voi olla vaikeuksia kertoa ihmisille, miltä meistä tuntuu tai mitä ajattelemme.

Syitä tähän voi olla monenlaisia, mutta tämä tilanne voi usein olla syynä siihen, että näemme tällaisia unia.

Meillä voi olla halu puhua, mutta emme voi, ja tunnemme tukehtuvamme näihin sanattomiin sanoihin.

Vaikeus Hyväksyä Joitakin Olosuhteita

Usein koemme joitakin muutoksia tai tapahtuu jotain, mitä emme voi hyväksyä helposti.

Vaikka olosuhteita ei voi muuttaa, emme näytä haluavan hyväksyä niitä ja sopeutua uuteen tilanteeseen.

Siksi tunnemme, että tapahtumat tukahduttavat ja tukahduttavat meidät.

Ratkaisu on rentoutua ja hyväksyä nykyinen todellisuutemme; kun teemme näin, tunnemme välittömästi helpotusta.

Vaikeudet Tehdä Päätöksiä

Usein näemme unia siitä, että joku tukahduttaa meidät, kun teemme tärkeitä päätöksiä.

Meillä on ongelma päättää, mitä tehdä, ja punnitsemme etuja ja haittoja, mutta emme tunnu löytävän tyydyttävää ratkaisua.

Näiden vaikeuksien aiheuttama paine ilmenee usein unessa, kun tunnemme, että joku kuristaa meitä.

Tässä tapauksessa kuristimena on oma kyvyttömyytemme tehdä meitä tyydyttävää päätöstä.

Et Pysty Saattamaan Jotain Aloittamaasi Loppuun

Unelma tukehtumisesta voi näkyä silloin, kun tunnemme itsemme hukkuneiksi ja stressaantuneiksi monista tehtävistä, jotka meidän on suoritettava, tai jostakin projektista, jonka olemme aloittaneet, mutta tiedämme, ettemme pysty saamaan sitä valmiiksi ajoissa tai ettemme saa sitä valmiiksi lainkaan.

Tämä tilanne on hyvin häiritsevä ja ilmenee usein unena, jossa joku yrittää kuristaa meitä.

Et Pysty Näyttämään Todellista Persoonallisuuttasi

Joissakin tapauksissa unelma tukehtumisesta on seurausta siitä, että emme pysty näyttämään todellista persoonallisuuttamme joidenkin olosuhteiden vuoksi.

Syitä siihen, miksi meidän on rajoitettava itseämme käyttäytymästä niin kuin meistä tuntuu, voi olla monenlaisia, ja ne voivat liittyä inhimillisiin tekijöihin tai muihin olosuhteisiin.

Ehkäpä henkilö, jolla on hallitseva rooli elämässämme, rasittaa meitä vaatimuksillaan tai yrittää tyrkyttää meille mielipidettään, jonka koemme tukahduttavaksi, mutta koska kunnioitamme tätä henkilöä, emme pysty reagoimaan.

Saatamme tuntea olevamme kontrolloituja ja pakotettuja tekemään asioita, joista emme pidä, mutta olosuhteiden vuoksi emme voi tehdä muuta kuin totella.

Tilanne, jossa olemme, tuntuu tukahduttavalta, ja se on syynä uniin, joissa joku (usein henkilö, jonka hallitsemana ja rajoittamana tunnemme olevamme) tukahduttaa meidät.

Ongelma Jonkin Tai Jonkun Kohtaamisessa

Joskus meillä on taipumus nähdä unta tukahduttamisesta, koska meillä on joitakin asioita, joita emme uskalla käsitellä.

Yleensä asia, jota pelkäämme kohdata, näkyy unessamme henkilönä, joka yrittää tukahduttaa meidät.

Ratkaisu on löytää rohkeutta ja itseluottamusta kohdata pelkäämämme henkilö tai tilanne tai välttää kohtaamista.

Kun teemme niin, tunnemme välittömästi helpotusta ja lopetamme varmasti näiden unien näkemisen.

Tunne-elämän Rajoittuneisuus Ja Tukehtuminen

Vaikka sitä on vaikea uskoa, joskus joku voi tukahduttaa meidät emotionaalisesti.

Joissain tapauksissa joku saattaa hukuttaa meidät rakkauden ja kiintymyksen ilmaisuillaan ja saada meidät tuntemaan, ettei meillä ole tilaa olla omillamme.

Tämä henkilö saattaa olla vaativa ja viedä kaiken aikamme, jolloin meistä yleensä tuntuu, että henkilökohtainen tilamme on rajoitettu ja hänen rakkautensa melkein tukahduttaa meidät.

Koska yleensä rakastamme tätä ihmistä niin paljon ja pelkäämme, ettemme loukkaa häntä kertomalla hänelle tunteistamme, meillä on tapana vaieta asiasta.

Vaikeneminen meitä vaivaavista asioista saa meidät tuntemaan olomme tukahtuneeksi, ja se on syy näihin uniin.

Ratkaisu on puhua avoimesti kumppanimme kanssa ja kertoa hänelle, miltä meistä tuntuu.

Nämä ovat vain joitakin selityksiä ja merkityksiä unelmistasi, joissa sinua kuristetaan.

On tärkeää, ettet unohda niiden merkitystä ja yritä ymmärtää viestiä, jonka alitajuntasi yrittää välittää sinulle lähettämällä sinulle tällaisia unia.

5/5 - (1 vote)

Like it? Share with your friends!

0 Comments